Начало > Publications

Годишен отчет 2015г.

Годишен отчет за дейността на фондация „Вратичка за всички” за 2015 година   Фондация „Вратичка за всички” е организация с не-стопанска цел, предоставяща условия за самостоятелен и независим живот на младежи, напуснали институция, под наблюдение на екип от специалисти чрез предоставяне на жилища с цел постигане на ускорена и ефективна интеграция чрез развиване на личностни […]