Начало > Каузи > Личностно развитие
IMG_4762

0 Дарители

EUR0

PayPal

Директен Банков Трансфер

Титуляр - Фондация "Вратичка за всички"
Номер на банковата сметка - BG21RZBB91551008220507
Град - София
Име на банката - Райфайзенбанк

Вече пет поредни години фондация ” Вратичка за всички ” съдейства на младежи, живеещи в институция да посещават семинари за личностно развитие ( за тийнейджъри и възрастни ) на фондация ” Същност “.

Семинарът “Към същността” за тийнейджъри подкрепя младите хора в периода от живота, когато често си задават въпросите „Кой съм Аз?”, “Какво мислят другите за мен?”, “Какво искам?”, “Ще се справя ли?”, “Ще постигна ли мечтите си?” и много, много други въпроси.

Той е изграден върху основните идеи на семинарите “Същност”, но предадени чрез методи и преживявания, които отразяват и отговарят на нуждите и предизвикателствата на динамичния свят на младия човек.
Семинарът “Към същността” за тийнейджъри не дава готови решения, а съпътства младежите в пътуването им към себе си и другите и в избора им:

Да преодоляват с повече увереност страховете и несигурността;
Да превръщат по-лесно неуспехите в ценен опит;
Да опознават себе си и градят пълноценни взаимоотношения с другите;
Да поемат отговорност за живота си и повярват в своя потенциал да сбъдват мечти си;
Да БЪДАТ себе си и… да се наслаждават на това!

Резултатите са огромни – все повече студенти и успешно реализирани млади хора.

 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
 • anemptytextlline
Share This