Начало > Нашата мисия

Фондация „Вратичка за всички” е организация с нестопанска цел, предоставяща условия за самостоятелен и независим живот на младежи, напуснали институция, под наблюдение на екип от специалисти чрез предоставяне на жилища с цел постигане на ускорена и ефективна интеграция чрез развиване на личностни ресурси.

Подкрепата, предоставяна от фондацията се състои в консултиране и финансово подпомагане на младежи, навършили осемнадесет години, които напускат специализирана институция, преходно или защитено жилище и им предстои себерализация.

Фондация „Вратичка за всички” има за цел повишаване благосъстоянието на младежи, лишени от родителска грижа в България и създаване на по-добри условия на живот, израстването и формирането им като пълноценни личности.

Фондацията подкрепя младежите сами да подобряват уменията си за самостоятелен живот, възможностите им за справяне с трудностите, които срещат след напускане на инстируцията. Съдейства за устройването им на работа, за повишаване на квалификацията им, стимулира продължаване образованието им във висши учебни заведения, развитието на талантите им и личните качества и силни страни.

Фондацията набира средства и осигурява наблюдавани жилища, в които децата да имат възможност да живеят самостоятелно,  осигурява контакти между държавни организации, нестопански организации, търговски дружества, академична общност и обществеността.

 

Share This