• Сбъдваме мечти!

    Сбъдваме мечти!

    Повишаваме благосъстоянието на младежи, лишени от родителска грижа в България и създаваме по-добри условия на живот.

  • Отваряме вратите към успеха

    Отваряме вратите към успеха

    Предоставяме условия за самостоятелен и независим живот на младежи, напуснали институция